« strona główna

Zdjęcia

IV Ogólnopolska Konferencja Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych 15-16.11.2019 r.

IV Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 15-16.11.2019 IV Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 15-16.11.2019 IV Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 15-16.11.2019
IV Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 15-16.11.2019 IV Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 15-16.11.2019 IV Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 15-16.11.2019
IV Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 15-16.11.2019 IV Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 15-16.11.2019 IV Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 15-16.11.2019
IV Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 15-16.11.2019 IV Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 15-16.11.2019 IV Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 15-16.11.2019
IV Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 15-16.11.2019 IV Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 15-16.11.2019 IV Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 15-16.11.2019
IV Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 15-16.11.2019 IV Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 15-16.11.2019 IV Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 15-16.11.2019
IV Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 15-16.11.2019 IV Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 15-16.11.2019 IV Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 15-16.11.2019
IV Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 15-16.11.2019 IV Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 15-16.11.2019 IV Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 15-16.11.2019
IV Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 15-16.11.2019 IV Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 15-16.11.2019 IV Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 15-16.11.2019
IV Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 15-16.11.2019    

III Ogólnopolska Konferencja Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych 16-17.11.2018 r.

III Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 16-17.11.2018 Dr n. med. Maria Rell-Bakalarska, Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski, III Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 16-17.11.2018 Dr hab. n. med. Irena Walecka, III Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 16-17.11.2018
Dr hab. n. med. Irena Walecka, III Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 16-17.11.2018 III Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 16-17.11.2018 Dr n. med. Sławomir Murawiec, III Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 16-17.11.2018
III Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 16-17.11.2018 III Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 16-17.11.2018 Dr hab. n. med. Marlena Broncel, III Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 16-17.11.2018
Dr hab. n. med. Marlena Broncel,Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski, III Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 16-17.11.2018 Dr n. med. Maria Rell-Bakalarska, III Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 16-17.11.2018 Dr n. med. Maria Rell-Bakalarska, III Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 16-17.11.2018
III Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 16-17.11.2018 III Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 16-17.11.2018 Dr n. med. Robert Rupiński, III Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 16-17.11.2018
Dr n. med. Robert Rupiński, III Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 16-17.11.2018 III Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 16-17.11.2018 III Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 16-17.11.2018
III Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 16-17.11.2018 III Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 16-17.11.2018 III Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 16-17.11.2018
III Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 16-17.11.2018 Prof. dr hab. n. med. Marcin Adamczak, III Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 16-17.11.2018 Prof. dr hab. n. med. Marcin Adamczak, III Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 16-17.11.2018
III Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 16-17.11.2018 Prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon, III Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 16-17.11.2018 Prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon, III Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 16-17.11.2018
Dr n. med. Piotr Dąbrowski , III Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 16-17.11.2018 Dr n. med. Piotr Dąbrowski , III Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 16-17.11.2018 Dr hab. n. med. Teresa Jackowska prof. nadzw., III Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 16-17.11.2018
Dr hab. n. med. Teresa Jackowska prof. nadzw., III Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 16-17.11.2018 Dr n. med. Jan Gietka, III Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 16-17.11.2018 Dr n. med. Jan Gietka, III Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 16-17.11.2018
Dr n. med. Anna Cybulska, III Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 16-17.11.2018 Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong, III Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 16-17.11.2018 Prof. dr hab. n. med. Andrzej Radzikowski, III Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 16-17.11.2018
Mgr Magdalena Parzonka, III Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 16-17.11.2018 Prof. dr hab. n. med. Ewa Sewerynek, III Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 16-17.11.2018 Prof. dr hab. n. med. Ewa Sewerynek, III Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 16-17.11.2018
Prof. dr hab n. med. Jacek Kowalczewski, III Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 16-17.11.2018 Dr n. med. Krzysztof Rell, III Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 16-17.11.2018 III Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 16-17.11.2018
III Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 16-17.11.2018 III Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 16-17.11.2018 III Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 16-17.11.2018
III Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 16-17.11.2018 III Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 16-17.11.2018 III Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 16-17.11.2018
III Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 16-17.11.2018    

II Ogólnopolska Konferencja Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych 17-18.11.2017 r.

II Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 17-18.11.2017 II Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 17-18.11.2017 II Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 17-18.11.2017
II Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 17-18.11.2017 II Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 17-18.11.2017 II Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 17-18.11.2017
II Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 17-18.11.2017 II Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 17-18.11.2017 II Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 17-18.11.2017
II Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 17-18.11.2017 II Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 17-18.11.2017 II Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 17-18.11.2017
II Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 17-18.11.2017 II Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 17-18.11.2017 II Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 17-18.11.2017
II Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 17-18.11.2017 II Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 17-18.11.2017 II Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 17-18.11.2017
II Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 17-18.11.2017 II Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 17-18.11.2017 II Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 17-18.11.2017
II Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 17-18.11.2017 II Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 17-18.11.2017 II Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 17-18.11.2017
II Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 17-18.11.2017 II Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 17-18.11.2017 II Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 17-18.11.2017
II Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 17-18.11.2017 II Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 17-18.11.2017 II Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 17-18.11.2017
II Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 17-18.11.2017 II Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 17-18.11.2017 II Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 17-18.11.2017
II Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 17-18.11.2017 II Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 17-18.11.2017 II Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 17-18.11.2017
II Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 17-18.11.2017 II Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 17-18.11.2017 II Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych - 17-18.11.2017

I Ogólnopolska Konferencja Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych 18-19.11.2016 r.

Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych (PACC) Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych (PACC) Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych (PACC)
Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych (PACC) Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych (PACC) Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych (PACC)
Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych (PACC) Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych (PACC) Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych (PACC)
Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych (PACC) Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych (PACC) Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych (PACC)
Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych (PACC) Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych (PACC) Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych (PACC)
Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych (PACC) Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych (PACC) Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych (PACC)
Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych (PACC) Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych (PACC) Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych (PACC)
Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych (PACC) Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych (PACC) Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych (PACC)
Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych (PACC) Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych (PACC) Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych (PACC)
Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych (PACC) Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych (PACC) Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych (PACC)
Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych (PACC) Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych (PACC) Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych (PACC)
Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych (PACC) Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych (PACC) Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych (PACC)
Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych (PACC) Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych (PACC) Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych (PACC)
Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych (PACC) Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych (PACC) Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych (PACC)
Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych (PACC) Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych (PACC) Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych (PACC)
Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych (PACC) Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych (PACC) Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych (PACC)
Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych (PACC)    

Wykonanie: AGINUS

^ powrót do góry

Jesteś 1711 Gościem na naszej stronie.